Håkon Anker Ørn style=

Håkon Anker Ørn

President
Robert Skrede style=

Robert Skrede

Visepresident
Bjørn Saxvik style=

Bjørn Saxvik

Sekretær
Terje Hasselø style=

Terje Hasselø

Kasserer